Váš cenný materiál
dopravíme do Vámi určeného cíle

 • Individuální
  přístup
 • Roky
  zkušeností
 • Celosvětové
  působení
Čtěte dále

O nás

Společnost CTshipper, s.r.o. byla založena v roce 2013 a specializuje se na převoz reprodukčních buněk potřebných pro léčbu poruch plodnosti metodami asistované reprodukce.

Jsme první společností povolenou Státním ústavem pro kontrolu léčiv v České republice, jako vysoce specializovaná přepravní společnost zaměřená na přepravu lidských tkání a buněk pro budoucí použití u člověka.

Zkušenosti

 • Protože jsme měli možnost dlouhodobě pozorovat různé způsoby dopravy lidských reprodukčních buněk v odvětví, víme, že po mnoho let probíhala doprava těchto velice vzácných vzorků bez náležitých kontrolních mechanismů, které si tyto buňky zcela jistě zaslouží. V dnešní době již vyžaduje česká i evropská legislativa specifické transportní společnosti, které zajistí rostoucí požadavky na převoz lidských buněk.
 • Jako celosvětově uznávaní odborníci z oblasti reprodukční medicíny rozumíme přepravovaným vzorkům a jejich nárokům na přepravu, známe vnější rizika, která mohou ohrozit kvalitu lidských buněk, a dokážeme jim předcházet. Jako příklad můžeme uvést techniku vitrifikace vzorků, která představuje extrémně rychlé zamražení v tekutém dusíku. Jelikož takto uchovávané vzorky představují minimální objem (řádově mikrolitry), je vystavení těchto vzorků nesprávným teplotám, byť na krátkou dobu, rizikové.

Filozofie

Transport lidských tkání a buněk je velmi citlivá záležitost, což si plně uvědomujeme. Ač jsou lidské spermie, vajíčka nebo embrya okem téměř neviditelné, představují obrovský potenciál, protože dávají vznik novému životu.

Technologie a bezpečnost

 • Převoz reprodukčních buněk spočívá v udržení podmínek co nejbližších prostředí tekutého dusíku. Při této teplotě se buněčné procesy téměř zastaví a buňky jsou schopny za těchto podmínek přečkat i desítky let bez ztráty kvality. K tomuto účelu používáme transportní dvouplášťové kryokontejnery předního světového výrobce Taylor-Wharton, obsahující absorpční materiál. Absorpční materiál se s dostatečným předstihem naplní tekutým dusíkem, který jej absorbuje. Množství tekutého dusíku v kontejneru se liší podle typu dopravy.
 • Při pozemní přepravě využíváme zcela naplněného transportního kontejneru. Tímto je zajištěna absolutní stabilita vnitřního prostředí (-196 °C) bez výkyvů. Vnitřní prostředí je stabilní 25-30 dní.
 • Při letecké dopravě nesmí být uvnitř kontejneru žádná tekutina a neabsorbovaný tekutý dusík je odstraněn. Teplota tak může kolísat až o 20 °C v závislosti na okolní teplotě. Při správném zacházení je vnitřní prostředí stabilní až 18 dní.
 • Stabilita prostředí je měřena v pravidelných intervalech po dobu celého transportu a na závěr je vyhodnocena a předána odesílající i přijímající instituci, aby mohly sami posoudit dodržení podmínek přepravy. Stejně tak je u transportního kontejneru každoročně testována stabilita prostředí.
 • Jedno z největších rizik u reprodukčních buněk je jejich vystavení rentgenovému záření. Rentgenové záření negativně ovlivňuje stabilitu DNA, a pokud si představíme, že z jedné převážené buňky (spermie/vajíčka) vznikne celý organizmus je jasné, že toto riziko musí být zcela eliminováno. Bohužel stále je ve světě běžné převážení spermií, kdy je na hranicích bezpečnostní službou kontejner zrentgenován. Po celou dobu přepravy proto doprovází Vaše vzorky náš supervizor, který zajistí, aby k něčemu takovému nemohlo dojít.

Flexibilita

 • Jsme schopni se maximálně přizpůsobit požadavkům klientů a specifikacím vzorků. Přepravujeme vzorky v karanténě, pozitivní vzorky nebo vitrifikované vzorky. Ke každému přistupujeme zcela individuálně a jsme schopni zajistit také expresní doručení. Každý transport je pro nás jedinečný a jsme ochotni poradit také odesílající i přijímající instituci s řešením komplikované administrativy.
 • Protože známe procesy na straně zdravotnických zařízení, můžeme pomoci i nad rámec standardních povinností. Pokud by příprava ustála na mrtvém bodě, jsme schopni nabídnout vhodné řešení pro odesílající i přijímající instituci, urychlit komunikaci a tím pádem celou přípravu.

Věříme, že budete s našimi službami zcela spokojeni.

Proč CTshipper

 • Zajišťujeme převoz reprodukčního materiálu v rámci ČR i celosvětově.
 • Distribuci pro Vás připravujeme vždy podle individuálních požadavků.
 • Splňujeme a dodržujeme veškeré podmínky stanovené aktuální českou legislativou.
 • S distribucí pohlavních buněk máme dlouholeté zkušenosti.
 • Jsme si vědomi citlivosti problematiky distribučního procesu v celé jeho šíři.
 • Jsme schopni se maximálně přizpůsobit požadavkům klientů a specifikacím vzorků. Přepravujeme vzorky v karanténě, pozitivní vzorky nebo vitrifikované vzorky. Ke každému přistupujeme zcela individuálně a jsme schopni zajistit také expresní doručení.
 • Při poskytování služby ctíme etický kodex.

Přepravní služby

  Co přepravujeme

 • V současnosti běžně přepravujeme spermie, vajíčka a embrya. Jsme schopni zajistit převoz i jiných lidských tkání a buněk uchovávaných v tekutém dusíku.

  Kde přepravujeme

 • Naše činnost je soustředěna převážně na Evropský kontinent. Vzorky jsme však schopni převážet v rámci celého světa.

Pozemní přeprava v tekutém dusíku

Pozemní přeprava je rychlý způsob přepravy vzorků na krátké až střední vzdálenosti (do 1500 km). Touto cestou lze předcházet komplikacím s bezpečnostní kontrolou na letištích a cestu vzorku lze lépe naplánovat. Přepravní kontejner může být zcela naplněn tekutým dusíkem, čímž lze zajistit naprosto stabilní teplotu -196°C.

Tohoto lze využít kupříkladu u techniky vitrifikace vzorků, která představuje extrémně rychlé zamražení v tekutém dusíku. Jelikož takto uchovávané vzorky představují minimální objem (řádově mikrolitry) je vystavení těchto vzorků nesprávným teplotám, byť na krátkou dobu, rizikové

Letecká přeprava za přítomnosti supervizora

Jedno z největších rizik u reprodukčních buněk je jejich vystavení rentgenovému záření či neoprávněná manipulace při otevření. Po celou dobu pozemní i letecké přepravy proto doprovází Vaše vzorky náš supervizor, který zajistí, aby k něčemu takovému nemohlo dojít. Kontejner nikdy nepředáváme třetím osobám a určený supervizor doprovází Vaši zásilku po celou cestu. Zároveň je proškolen k tomu, aby mohl posoudit podmínky přepravy a zamezit tak poškození vzorků.

Při leteckém převozu, nelze přepravovat buňky přímo v tekutém dusíku z důvodu letištní bezpečnosti. K tomuto účelu používáme transportní dvouplášťové kryokontjnery předního světového výrobce Taylor-Wharton, obsahující absorbční materiál. Absorbční materiál se s dostatečným předstihem naplní tekutým dusíkem, který absorbuje a veškerý neabsorbovaný tekutý dusík musí být odstraněn. Kontejner se nepřepravuje v zavazadlovém prostoru, ale přímo na palubě pod naším neustálým dohledem.

Recenze

Distribuce

 • Po celou dobu přepravy je Váš cenný kryokonzervovaný materiál pod absolutní kontrolou profesionálně proškoleného zaměstnance.
 • Kontejner nikdy nepředáváme třetím stranám.
 • Garantujeme, že biologický materiál nebude vystaven rentgenovému záření.
 • Online Vás informujeme o stavu transportu.
 • Vyřešíme za Vás celý proces transportu tj. veškeré úkony a formality s procesem distribuce související (komunikace s úřady, přepravními společnostmi, klinikami a dalšími subjekty).
 • Přepravu zajišťujeme v dvouplášťových kryokontejnerech (Dewarových nádobách) naplněných tekutým dusíkem, který zaručuje optimální teplotu.
 • V průběhu celého transportu pečlivě hlídáme vnitřní teplotu kryokontejneru pomocí elektronického dataloggeru.
 • Pro více informací nás prosím kontaktujte na mailové adrese info@ctshipper.eu.

Legislativa

 • Transport lidských tkání a buněk pro další použití u člověka je velice přísně regulován směrnicemi Evropské unie. Každý stát může mít také svou vlastní legislativní úpravu, se kterou je třeba počítat.
 • Tyto nařízení a směrnice mají zajistit vysoký standard při přepravě lidských tkání, buněk a orgánů, aby nedošlo k narušení jejich bezpečnosti, kvality, ale také je má ochránit před neodborným zacházením a obchodováním s nimi. Z těchto důvodů je celý proces velmi náročný a je zatížen mnoha povoleními, dokumenty a kontrolními mechanismy. Kvůli tomu je také časově velice náročný a celá příprava může trvat i několik týdnů.
 • Přeprava lidských tkání a buněk se v Evropě řídí směrnicí 2004/23/ES. Prozatím nejsou podmínky přepravy na evropské úrovni specifikovány více detailně, ale do jisté míry lze akceptovat Evropský předpis 2013/C 68/01 o Správné distribuční praxi humánních léčivých přípravků. Z hlediska transportu lidských tkání a buněk je ovšem nejdůležitější informace z této směrnice informace o tom, že přeprava musí splňovat vysoké jakostní a bezpečnostní nároky, které jsou schopny zabezpečit pouze specializované subjekty, které by měly být certifikované národní autoritou daného státu.
 • V České republice je situace trochu odlišná a v roce 2012 byla přijata novela zákona 296/2008 Sb. a následně novela vyhlášky 422/2008 Sb., která přímo upravuje požadavky převozu. V tomto konkrétním případě došlo ke stavu, kdy národní autorita členského státu evropské unie přistoupila k přísnějším podmínkám převozu. Zákon 296/2008 Sb. ukládá registrační povinnost každému kdo by chtěl převážet/dovážet lidské tkáně a buňky pro další použití u člověka. To znamená, že každý subjekt, který by chtěl převážet tyto buňky musí zažádat o udělení licence Státní ústav pro kontrolu léčiv, který u něj zkontroluje, že dodržuje všechny nezbytné požadavky na přepravu těchto specifických buněk.
 • Z hlediska bezpečnosti a udržení kvality reprodukčních buněk není tedy možné, aby si přímo pacient převážel své vlastní buňky.

Legislativa a CTshipper

Dokonale známe a řídíme se zákonnými požadavky kladené Evropskými směrnicemi a místní autoritou odesílající a přijímající instituce.

Společnost CTshipper operuje v rámci evropských tkáňových direktiv (2006/17/ES, 2004/23/ES), které kupříkladu Česká republika přejala v podobě zákona 296/2008 Sb a související vyhlášky 422/2008 Sb. Samozřejmostí je pak závazek společnosti k dodržování Správné distribuční praxe humánních léčivých přípravků (2013/C 68/01).

Zpracování osobních údajů

Ceník

Díky snaze o slučování objednávek jsme Vám schopni nabídnout tu nejlepší cenu.

Distribuce v rámci ČR

Ceny jsou orientační a snažíme se je snižovat slučováním objednávek.

Cena je 14 Kč/km + manipulační poplatek ve výši 1.800,- Kč vč. DPH.

Zahraniční distibuce

Ceny jsou individuální. V případě zájmu, vyplňte prosím kontaktní formulář

Kontaktní formulář

Tohle je nezávazná objednávka. Po úspěšném odeslání formuláře, Vás budeme kontaktovat s cenovou nabídkou a podrobnostmi týkajícími se dopravy do dvou pracovních dnů.

Adresa uskladnění buněk

Cílová destinace uskladněných buněk